Unison Prize Draw Winner

The items have all arrived and I’ve taken a photo, here are my words if you wish to use them, they’re in Welsh and English.

Rwyf wrth fy modd yn ennill taleb o £400, rhodd hael iawn gan Unison. I’r rhai ohonoch sydd yn f’adnabod rwy’n dipyn o ‘techie’ ac fel y gwelwch wedi defnyddio’r arian i brynu Apple iPad, Sennheiser HD headphones a Sennheiser earbuds. Byddaf yn cael ple

ser mawr yn eu defnyddio. Rwy’n methu â chredu fy lwc, llawer o ddiolch i Unison a’u swyddogion.

I am delighted to win a £400 voucher, a very generous gift from Unison. For some of you who know me I’m a bit of a techie and as you can see I’ve used the money to buy an Apple iPad, Sennheiser HD headphones and Sennheiser earbuds. I will take great pleasure in using them. I can’t believe my luck, many thanks to Unison and its officials.

Diolch

Cofion Gorau | Kind regards

Ieuan Griffiths